Сертификати
Анкета

Да ли сте изабрали породичног љекара?

 

Е-обавјештења
   

ДР СЛАВИЦА ПОПОВИЋ, спец. педијатар и породични љекарПРИМ.  ДР СЛАВИЦА ПОПОВИЋ, спец. педијатар и породични љекар

Рођена је 02. 07. 1960. године у Омарској, Општина Приједор. Основну школу завршила је у Омарској, а гимназију у Приједору. Медицински факултет завршила је 1985. године у Загребу, а специјализацију из педијатрије 1997. године  у Бања Луци.

Радни однос, као доктор медицине, засновала је 1985. године у медицинском центру “Др Младен Стојановић” Приједор, ООУР-а Дом здравља Омарска и од тада до данас непрекидно ради у примарној здравственој заштити.

Током свог рада др Славица Поповић је почев од 1987. године, када је обављала функцију руководиоца Здравствене станице Омарска, која је била организациони дио Дома здравља Приједор, па до данас обављала различите руководеће послове.

Од 1995. године у ЗУ Дом здравља Приједор ради на пословима начелника Радне јединице Здравствене станице Омарска.

Као посланик Народне скупштине Републике Српске, у два мандата, ангажована је на провођењу реформе примарне здравствене заштите у Републици Српској, а као одборник Скупштине општине Приједор  учествује у изради Стратегије развоја примарне здравствене заштите и на имплементацији пројекта породичне медицине у Општини Приједор.

Доедукацију из породичне медицине завршила је 2006. године те је именована за координатора Групне праксе десет амбуланти породичне медицине са подручја Омарске и Козарца.

У период од 2009. до 2010. године обављала је послове помоћника директора за медицинске послове, а 2010. године именована је за директора Установе.

У период од 1995. до данас ангажована је на едукативним предавањима у области превенције здравља становништва на ширем подручју Општине Приједор, а посебан допринос дала је у области дјечије заштите и побољшања доступности КСЗ-а из области педијатрије на подручју Омарске и Козарца.

Захваљујући израженим организационим способностима Комора доктора медицине Републике Српске 2010. године додјелила је др Славици Поповић награду за организацију здравствене службе.