Сертификати
Анкета

Да ли сте изабрали породичног љекара?

 

Е-обавјештења
   

Служба хитне медицинске помоћи Инфо

Начелник службе: др Драшко Брезичанин, спец. ургентне медицине

Надзорна сестра: Радмила Гњатовић, виша медицинска сестра

Контакт телефон/фаx: 052/231-294


Служба хитне медицинске помоћи је једина служба која непрекидно од 0 до 24 часа пружа ургентну медицинску помоћ витално угроженим и повређеним пацијентима на подручју општине Приједор. То је служба од посебног друштвеног значаја у редовним и ванредним ситуацијама.

Основна дјелатност је рад медицинске екипе која указује хитну медицинску помоћ на мјесту инцидента (на терену) као и у амбуланти  службе за пацијенте са акутним обољењем.

Рад у служби је смјенски (турнус-12 сати) и тимски. У току једне смјене грађанима су  на располагању двије екипе, по једна у Приједору и Омарској.

У Приједору се сви телефонски позиви примају се на двије линије и то на број 124 за хитне интервенције и директни број 052/231-294 за све службене позиве. У Омарској телефонски позиви се примају на број 052/333-286.

Служба хитне медицинске помоћи између осталог обавља и санитетски превоз пацијената, уз љекарски налог за санитетско возило, на болничко лијечење и контролне прегледе у Општу болницу Приједор, Универзитетско-клинички центар Бања Лука као и у друге медицинске установе.

Служба обавља и санитетско обезбјеђење на спортским, културним и другим масовним манифестацијама гдје се очекује присуство великог броја људи.

Служба је опремљена потребном медицинском опремом.

Возни парк Службе хитне медицинске помоћи чини пет санитетских возила са медицинском опремом за пружање ургентне медицинске помоћи.

Структура запослених:

У Служби хитне медицинске помоћи укупно ради 1 специјалиста ургентне медицине, 3 доктора медицине, 3 више медицинске сестре/техничара и 11 медицинских сестара/техничара.

Кроз дежурства сви доктори дома здравља учествују у раду ове службе.


Шта се планира:

У што краћем року планирају се измјене и допуне посебног плана за рад у случају ванредних ситуација и његово усклађивање са тренутним материјалним и људским ресурсима као и побољшати сарадњу са другим релевантним стручним службама као што су Полиција, Ватрогасци, Центар за социјални рад и Црвени крст.

Планира се информатизација службе, увођење система видео надзора и аутоматско снимање разговора на телефон 124 што ће омогућити контролу квалитета рада особља у пријему позива као и евентуални судски документ у случају притужбе на рад службе.

У оквиру континуиране едукације свих здравствених радника планира се велики број интерних предавања као и одлазак наших радника на конгресе, симпозијуме итд.
Dom zdravlja Prijedor