Сертификати
Анкета

Да ли сте изабрали породичног љекара?

 

Е-обавјештења
   

Општа упуства и препоруке за јавне установе и друшвене субјекте

03/16/2020

 Општа упуства и препоруке за јавне установе и друшвене субјекте

1.     Рад са странкама

·         Покушати се држати препоруке за  минимално растојање од 1 (једног) метра

·         Оптимално растојање је 3 метра

·         Контролисати улазак странака у објекте тако да се испоштује препоручено растојање

 

2.     Рад у објектима

·         Избјегавати састанке

·         Комуникацију запослених вршити телефонски или путем мејла

·         Вршити дезинфекцију објекта најмање два пута дневно.Једном за вријеме паузе, а други пут на крају радног дана.

·         Дезинфекциу вршити срдствима на бази хлора  за подове, а на бази алкохола за кваке, рукохвате на степеништима, металне површине, столове и опрему за рад.

·         Уколико се ради у двије смјене,  неопходна је примјенити горе наведене мјере на паузама, међусмјенама и на крају радног дана.

·         За вријеме вршења дезинфекције, не препоручује се  улазак странка у објекте, као ни кретање запослених унутар објеката.

 

3.     Рад запослених

·         Редовно одржавање хигијене, односно прање руку топлом водом и сапуном

·         Не додиривати уста , очи и нос ако претходно нисте опрали руке

·         Немојте се руковати, односно ако додирујете нечије руке или документа које вам предаје, не додирујете уста, очи и нос прије него оперете руке

·         Столове и средства за рад  дезинфиковати (брисати) средствима на бази алкохола.Најбоље је да набавите мале боце , које могу вршити распршивање течности.

·         Уколико имају могућност , препоручују се да запослени обришу кваке, рукохвате и металне површине , уколико имају контакт са другим запосленим или странкама.

 

4.     Средства за дезинфекцију

·         За брисање подова користити средства на бази хлора.Ова средства можете набавити у :

v  здравственим апотекама (изосан - хлорни препрат у праху)

v   трговинама (нпр доместос има одређену концентрацију хлора, као и варикина, коју треба разблажити према упуству на етикети)

·         За дезинфекцију квака, рукохвата, металних површина, столова и опреме за рад, користити медицински алкохол у концентрацији од 70%. Уколико небавите алкохол веће концентације, разблажити га дестилованом водом, такода добијете концентрацију од 70%  (нпр на 1.5 литара 96% алкохола иде 0.5 литара дестиловане воде).

·         ПРИЈЕ БИЛО КАКВОГ КОРИШТЕЊА ГОРЕ НАВЕДЕНИХ ПРЕПРАТА, ОБАВЕЗНО ПРОЧИТАТИ УПУСТВО ЗА КОРИШТЕЊЕ.

·         Дезинфекцију простора и површина врше за то квалификовани радници из самог предузећа (чистачице, спремачице,.), с тим да и сами запослени могу да врше брисање радних површина